اصطلاحات ضروری در ترجمه فارسی به انگلیسی، ادیت، و پارافریز مقاله

ترجمه، ویرایش، یا نوشتن هر متنی نیازمند ادبیات، اصطلاحات، و ساختارهای خاص خود آن متن است.

به عنوان مثال، نوع ترجمه فارسی به انگلیسی انجام شده برای یک متن پزشکی با ترجمه ای که برای یک متن ترجمه محاوره ای متفاوت خواهد بود. و یا پارافریزی و ویرایش یک متن رسمی با یک متن عمومی تفاوت خواهد داشت.

یکی از مشکلاتی که مترجمین فارسی به انگلیسی، ویراستاران انگلیسی، یا ریفریزکار ها با آن درگیر هستند، انتخاب اصطلاحات با تنوع و ساختار متناسب برای متن است. در ادامه، کتابی در مورد اصطلاحات پرکاربرد در ترجمه فارسی به انگلیسی، ویرایش متن انگلیسی، و بازنویسی متن آورده شده است. مزیت اصلی این کتابچه این است که برای افراد غیرنیتیو (غیرانگلیسی زبان) نوشته شده است. بنابراین، نویسنده دید و اشراف بهتری در مورد مشکلات مترجمین، ویراستاران، و پارافریز کاران دارد.

Edit95_EnglishEditing_Farsi-To-English-Translating_Rephrasing

برای دانلود کتابچه اصطلاحات پرکاربرد در ترجمه فارسی به انگلیسی، ویرایش متن انگلیسی، و ریفریز بر روی لینک زیر کلیک کنید:

ارسال نظر


آخرین مقالات و اخبار سایت مشاهده همه اخبار و مقالات
514 تعداد کاربران
14540 تعداد پروژه ها
17 تعداد مترجمان
6452 فارسی به انگلیسی
4152 انگلیسی به فارسی
93 رضایت مشتریان
شماره های تماس : 09919001619