قوانین و مقررات

مرکز ترجمه، ویرایش؛ و رفع سرقت ادبیedit95یک مرکز ارائه دهنده خدمات ترجمه و ویراستاری از طریق اینترنت است. این مرکز ق خود را مبنی بر تغییر و تحول مفاد این توافقنامه در هر زمان و بدون اطلاع قبلی محفوظ می‌دارد.

1. هدف از شرایط و ضوابط

این شرایط و ضوابط به منظور حصول مبنایی برای ارائه خدمات با تکیه بر زبانی مشترک بر گرفته از مفاهیم و توافقات حاضر وبه عنوان پایه همکاری صمیمانه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات به منظور جلوگیری از اختلاف و سوء تفاهم، و حلآن ارائه شده است.

2. حقوق نشر و کپی‌رایت

درصورتیکه محتوای خام مشمول قوانین نشر و کپی‌رایت باشد، ارائه دهنده خدمات تنها طبق شرایط زیر، پذیرای سفارش مشتری خواهد بود:

1. مشتری اجازه ترجمه، تغییر یا بازنشر محتوای موضوع سفارش را از صاحب اثر داشته، در حال دریافت آن باشد، یا در صدد اقدام برای انجام اینکار باشد، یا

2. ارائه خدمت جهت استفاده شخصی مشتری بوده و استفاده شخصی از محتوا با رعایت حقوق قانونی صاحب اثر بلامانعباشد.

تبصره (۱): ارائه دهنده خدمات، اجرای پروژه را فقط و فقط منوط به پیش‌فرض رعایت کلیه حقوق کپی‌رایت از سوی مشتری پذیرفته و هیچگونه مسئولیتی بابت کم و کیف و چگونگی استفاده از محصول نهایی ندارد.

تبصره (۲): مشتری تعهد می‌نماید ارائه دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی‌رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی‌رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از محصول انجام پروژه توسط ارائه دهنده خدمات را شخصاً و اصالتاً می‌پذیرد.

3. هزینه‌ها

1. در غیاب توافقنامه یا قرارداد کتبی، هزینه خدمات بر اساس برآورد هزینه ارائه دهنده خدمات و بر طبق جزئیات سفارش و محتوای خام ارائه شده توسط مشتری ارائه می گردد.

2. کلیه هزینه‌ها در قالب ایمیل برآورد هزینه به نشانی پست الکترونیک مشتری ارسال می گردد. چنانچه هزینه برخی خدمات پس از انجام قسمت هایی از پروژه مشخص گردد، هزینه آنها در صورتحساب نهایی مشتری درج خواهد گردید. در غیر اینصورت، سایر موارد شامل هزینه های پنهان نمی باشند، مگر اینکه موارد کتباً در برآورد هزینه اعلام شده باشد.

3. در شرایطی که یک سفارش در قالب دو یا چند درخواست در بازه‌های متفاوت ارسال گردد، درصورتیکه برآورد هزینه ها با یکدیگر اختلاف داشته باشند، همواره آخرین استعلام قیمت مقدم بر مکاتبات پیشین می‌باشد، حتی اگراختلاف زمان مکاتبات یک ثانیه یا یک ساعت باشد.

4. کلیه شرایط پرداخت هزینه خدمات کتباً در ایمیل برآورد هزینه اعلام می گردد و ملاک ارائه خدمات از سوی ارائه دهنده خدمات به حساب می آید. مشتری موظف است بر طبق شرایط و ضوابط پرداخت، نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

5. برآورد هزینه خدمات ترجمه و نگارش محتوا بر مبنای تعرفه “کلمه ای” می باشد، مگر اینکه منحصراً واحد دیگری برای هرکدام تعریف و اعلام شده باشد. واحد محاسبه هزینه سایر خدمات این مرکز به صورت “پروژه ای” یا هر عبارت دیگر مندرج در ایمیل برآورد هزینه می باشد.

6. اجرای پروژه منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی مشتری، واریز به حساب اعلام شده توسط ارائه دهنده خدمات می باشد، مگر شرایطی غیر از آن در قالب قرارداد کتبی آمده باشد.

7. درصورتیکه در هر زمان از اجرای پروژه، تغییراتی به درخواست مشتری در سفارش صورت پذیرد، هزینه های مرتبط در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد شد. چنانچه بخشی از پروژه در حال اجرا از سفارش حذف گردد، تنها درصورتیکه بخش درخواستی هنوز توسط ارائه دهنده خدمات انجام نشده باشد، مراتب کسر هزینه در صورتحساب نهایی مشتری منظور خواهد گردید. در غیراینصورت، مشتری متعهد به پرداخت کلیه هزینه های اجرایی می باشد.

8. درصورتیکه هزینه هایی خارج از اراده و اطلاع قبلی طرفین به وجود آید، ارائه دهنده خدمات موظف است مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه صورت پذیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با افزایش هزینه های پیش بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی تأمین کنندگان خدمات یا کالای مصرفی ارائه دهنده خدمات، طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی، پروژه را لغو نمایند. بدیهی است در چنین حالتی مشتری موظف است کلیه هزینه های خدمات را تا زمان لغو پروژه پرداخت نماید. ارائه دهنده خدمات مجاز است بر طبق صلاحدید در صورت بروز هرگونه شرایط نیازمند تعامل با مشتری، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، پروژه در حال اجرا را متوقف نماید. بدیهی است در چنین شرایطی زمان سپری شده به سفارش اضافه خواهد شد.

9. برآورد هزینه و زمان‌بندی اجرا و اتمام پروژه حداکثر تا زمان اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه معتبر بوده و پس از آن نیازمند استعلام مجدد می‌باشد.

10. درصورتیکه مشتری بدون دریافت استعلام مجدد نسبت به پیش‌پرداخت اقدام نماید، تاریخ و زمان جدید آغاز سفارش مندرج در رسید الکترونیکی پرداخت یا هر اعلان دیگر مرتبط ارسالی از سوی مرکز ملاک عمل خواهد بود.

11. کلیه هزینه های تحویل الکترونیکی پروژه انجام شده بر عهده ارائه دهنده خدمات می‌باشد. در صورتیکه پروژه نیازمند تحویل به روشی غیر از روش های الکترونیکی (از طریق ایمیل و سایت اینترنتی ارائه دهنده خدمات) باشد، کلیه هزینه های مواد مصرفی، حمل و نقل و ارسال بر عهده مشتری می باشد، مگر غیر از آن در قالب قرارداد کتبی به امضای طرفین رسیده باشد.

12. ارائه دهنده خدمات مجاز است پس از ارسال ایمیل برآورد هزینه و قبل از پیش پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری، نسبت به هرگونه برآورد هزینه اصلاحی ناشی از تغییر تعرفه یا اشتباه احتمالی در برآورد هزینه اقدام نماید.

13. با توجه به امکان بروز خطای انسانی یا نقص فنی در فرآیند برآورد هزینه پروژه، ارائه دهنده خدمات مجاز است در هر زمان از انجام تا پایان پروژه نسبت به بررسی مجدد برآورد هزینه و صدور برآورد هزینه اصلاحی (در صورت نیاز) اقدام نموده و مراتب را با استناد به مدارک مثبته به اطلاع مشتری برساند. بدیهی است توافق ضمن حفظ تعرفه واحد خدمت (مطابق با تعرفه واحد برآورد اولیه (کلمه ای، سطری، صفحه ای، پروژه‌ای)، مورد تایید طرفین می باشد. در صورت عدم تمکین مشتری و تمایل به لغو سفارش از سوی ایشان، مطابق ضوابط لغو سفارش عمل خواهد گردید.

14. درصورتی‌که هرگونه اشتباه در برآورد هزینه صورت پذیرد، به‌گونه‌ای که امکان انجام سفارش برای ارائه‌دهنده خدماتمقدور نباشد (و لو پیش‌پرداخت توسط مشتری انجام‌شده باشد)، ارائه‌دهنده خدماتمی‌تواند ضمن ارائه برآورد اصلاحی، درخواست پرداخت مابه‌تفاوت نموده یا زمان‌بندی پروژه را اصلاح نماید. همچنین در صورت پیش‌پرداخت مشتری و عدم تمایل ایشان به انجام سفارش با شرایط برآورد اصلاحی، ایشان می‌توانند کتباً درخواست لغو سفارش خود را با ذکر دلیل در پاسخ به ایمیل برآورد هزینه اصلاحی ارائه نمایند. در چنین حالتی، استرداد وجه طبق ضوابط لغو سفارشو بدون هرگونه کسورات کارمزد ادیت95 انجام خواهد شد (به‌غیراز کارمزد تراکنش بانکی که در صورت استرداد وجه کارت به کارت از مبلغ واریز یکسر خواهد شد).

15. تایپ ۵۰صفحه اول از هر پروژه رایگان بوده، و برای پروژه‌های بیش از ۵۰صفحه متن تایپ‌شده، مابه تفاوت هزینه تایپ از مشتری دریافت می‌گردد.

16. هیچگونه برآورد قطعی هزینه خدمات قبل از دریافت و مشاهده محتوای خام پروژه ارائه نمی گردد.

17. هرگونه برآورد هزینه شفاهی و قبل از دریافت محتوای خام پروژه، تقریبی و اساساً غیر قابل استناد می‌باشد. لذا هرگونه اطلاعات شفاهیهزینه و زمان‌بندی ارائه شده به مشتری توسط ارائه دهنده خدمات بدون مستندات کتبی غیرقابل استناد و غیرقابل پیگیری می‌باشد.

4. تحویل پروژه

1. هرگونه تاریخ و زمان تحویل تنها پس از مشاهده محتوای خام پروژه توسط ارائه دهنده خدمات و ارائه برآورد هزینه و زمان‌بندی کتبی معتبر و قابل استناد می باشد.

2. در تعرفه‌های طلایی، صرفنظراز نوع رسانه، ارائه‌دهنده خدمات متعهد است یکبار خدمات بازخوانی ترجمه را به صورت رایگان ارائه نماید. بدیهی است زمان بازخوانی جزو زمان ترجمه نمی باشد، و به صورت جداگانه پس از تحویل پروژه ترجمه شده و بر اساس ترافیک بخش ویراستاری محاسبه می شود، به استثنای پروژه های فوری که زمان بازخوانی با احتساب زمان ترجمه محاسبه می گردد.گفتنی است، پروژه ترجمه تنها در صورت تسویه حساب هزینه ترجمه در صف بازخوانی قرار خواهد گرفت، مگر غیر از آن در توافقی مقدم بر این ضوابط کتباً درج شده باشد.

3. هرگونه ارائه خدمات ارزش افزوده منوط به تسویه حساب کامل سفارش اصلی و خدمات ارزش افزوده درخواستی است، و مشتری موظف است در این زمینه برنامه ریزی لازم را به عمل آورده تا جابجایی در خصوص اجرای خدمات ارزش افزوده ایجاد نشود.

4. تاریخ و زمان پیش پرداخت ثبت شده در سیستم و تائید مالی، ملاک زمان آغاز پروژه می‌باشد. در صورت پیش پرداخت در روزهای تعطیل و نیز پیش پرداخت پس از ساعت ۰۸:۰۰ صبح در روزهای هفته، با توجه به تشریفات لازم برای ارجاع پروژه به همکاران و لزوم وصول و آغاز پروژه، تاریخ شروع پروژه روز کاری بعد خواهد بود.

5. در صورت تغییر در حجم و محتوای سفارش، ارائه دهنده خدمات مجاز است نسبت به تغییر تاریخ تحویل پروژه اقدام نموده و موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام کتبی مراتب از طریق پست الکترونیک (ایمیل) (قراردادهای مجازی) یا فکس (قراردادهای کتبی) اقدام نماید.

6. هیچگونه مسئولیتی نه محدود به خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات فنی، نرم‌افزاری، خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، یا تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7. ارائه دهنده خدمات هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از هرگونه تأخیر توسط مشتری را نمی پذیرد. بدیهی است در چنین حالتی کلیه تاریخ های تحویل از پیش اعلام شده لغو و تاریخ های جدید مورد مذاکره قرار خواهند گرفت.

8. صرفنظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل ارائه دهنده خدمات می باشد، در صورت تأخیر در تحویل پروژه مطابق با آخرین برنامه زمان‌بندی اعلام شده، ارائه دهنده خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد به ازای هر روز دیرکرد، ۰٫۵% جریمه دیرکرد محاسبه خواهد شد. در صورت تحویل مقطعی پروژه، صرفاً جریمه مقاطع دارای دیرکرد محاسبه خواهد شد. پروژه های با برآورد زمان تقریبی از این قاعده مستثنی بوده و مشمول جریمه دیرکرد نمی‌باشند.

9. در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

10. در خصوص سفارشاتی که زمان انجام به صورت روز محاسبه شده و زمان آغاز آن به صورت شناور (منوط به زمان واریز وجه مشتری) می‌باشد، زمان تحویل ساعت ۲۴:۰۰ روز تحویل با تلورانس ۴ ساعت می‌باشد، مگر غیر از آن در ایمیل برآورد هزینه آمده و توافق شده باشد.

11. زمان اختصاص داده شده به بررسی و بازبینی مقاطع،کل پروژه، یا گام‌هایی از پروژه که مستلزم بررسی و تایید از سوی مشتری می‌باشند، زمان توقف کار ارائه‌دهنده خدمات جزو زمان پروژه محاسبه نمی‌گردد، و به تعداد روزهای بررسی و فعالیت مشتری، روز کاری به پروژه اضافه خواهد شد. به عنوان مثال، درصورتیکه یک روز کامل + صبح روز بعد آن توسط مشتری به بررسی اختصاص داده شود، دو روز کاری به مدت پروژه اضافه خواهد شد.

12. چنانچه به دلیل تعلل یا قصور مشتری پروژه مشمول تأخیر در تحویل گردد، هیچگونه مسئولیتی در این باره متوجه ارائه دهنده خدمات نخواهد بود، و این امر موجب تعجیل یا تسریع در امر ارائه سفارش توسط ارائه دهنده خدمات نخواهد شد.

5. پرداخت

1. مشتری موظف است حداکثر تا ۲روز پس از دریافت صورتحساب نهایی نسبت به تسویه حساب مالی پروژه اقدام نماید، مگر شرایط متفاوتی کتباً و در قالب قرارداد کتبی به امضای طرفین رسیده باشد.

2. در صورت تأخیر مشتری در پرداخت، به ازای هر روز دیرکرد، ۰٫۵% جریمه دیرکرد منظور خواهد گردید که مشتری موظف و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

3. برای پروژه های طولانی، ممکن است شرایط پرداخت به شیوه پرداخت در چند نوبت باشد، که در چنین حالتی مشتری موظف است در زمان های مشخص شده، نسبت به پرداخت و ثبت فیش پرداختی اقدام نماید. بدیهی است در صورت امتناع و هرگونه قصور سهوی و عمدیدر پرداخت از سوی مشتری، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را تا زمان پرداخت مشتری، به حالت تعلیق در آورده یا به طور کامل لغو نماید.

4. به علت حجم بالای پرداخت ها و واریز به حساب ارائه دهنده خدمات، زمان و تاریخ دریافت فرم تکمیل شده ثبت فیش پرداختی ملاک زمان و تاریخ پرداخت بوده و مشتری موظف است پس از پرداخت وجه، نسبت به ثبت آنلاین فیش پرداختی اقدام نماید.

5. پرداخت از طریق واریز به حساب، کارت به کارت اینترنتی و واریز به حساب و کارت به کارت اینترنتی میسر می باشد.

6. مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب های اعلام شده توسط ارائه دهنده خدمات بر عهده مشتری می باشد.

7. چنانچه مشتری به اشتباه مبلغی بیش از مبلغ سفارش خود واریز نماید، پس از پزراش کتبی ایشان و درخواست کتبی مبنی بر استرداد وجه اضافه، عملیات مالی ظرف مدت ۷ روز کاری و پس از بررسی و تایید کلیه مدارک مالی مربوطه صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است استرداد وجه تنها به حساب واریز کننده انجام خواهد گردید، و واریز وجه به حساب غیر ممنوع است.

6.لغو پروژه

1. محصول خدمات ارائه شده توسط این مرکز باید همواره در راستای دوستی، ارتقا، و اعتلای جایگاه کشور، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اقوام، و اتحاد مردم ایران زمین باشد، که در این راستا نقش ارائه دهنده خدمات “کنترلی”، و نقش مشتری “پیشگیرانه” می‌باشد. مشتری در راستای عمل به وظیفه “پیشگیرانه” خود، موظف است سفارشات خود را بر پایه قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم نموده و ثبت نماید. با توجه به آگاهی کامل مشتری از کم و کیف محتوای سفارش خود، چنانچه در در هر زمان از پروژه مشخص گردد که محتوای پروژه مغایر با قوانین جاری کشور بوده یا به هر نحو گرایشات یا برداشت‌های تحریک‌آمیز سیاسی یا طایفه‌ای دارد، مشتری راساً مسئول شناحته شده، ارائه دهنده خدمات در نقش “کنترل کننده” پروژه را به صورت یک طرفه لغو نموده و هزینه خدمات ارائه شده + ۱۵% کارمزد لغو پروژه + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) را کسر نموده و باقیمانده را به حساب مشتری واریز می‌نماید. بدیهی است در چنین شرایطی، ارائه دهنده خدمات مجاز است، برای بررسی بیشتر نقض شرایط و ضوابط مورد توافق، از زمان سفارش برای بررسی بیشتر جهت روشن شدن موضوع بهره گیرد، که در چنین حالتی، مشتری حق هیچگونه اعتراض را تا روشن شدن موضوع نخواهد داشت. چنانچه پس از بررسی مجدد رأی قبلی درباره سفارش لغو گردد، سفارش می‌تواند با زمان‌بندی جدید از سر گرفته شود.

2. چنانچه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، هزینه های خدمات ارائه شده + ۲۰% آخرین مبلغ توافق شده سفارش به عنوان کارمزد خدمات ارائه شده توسط مرکز + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده تا ۷۲ ساعت پس از تایید کتبی لغو سفارش از سوی مشتری به حساب ایشان واریز خواهد گردید. بدیهی است چنانچه خدمات ارائه شده و هزینه های جانبی یاد شده فراتر از مبالغ پرداخت شده توسط مشتری باشد، مشتری موظف و متعهد به پرداخت الباقی هزینه ها می باشد. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از پروژه به انجام رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید.

3. چنانچه سفارش نگارش هرگونه محتوا اعم از توصیه نامه، و هرگونه سفارشی که در آن پرسشنامه ارائه می‌گردد به درخواست مشتری لغو گردد، حداقل ۵۰%و حداکثر ۱۰۰% از مبلغ سفارش به عنوان جریمه لغو پروژه کسر و مابقی ظرف ۷۲ ساعت پس از لغو کتبی سفارش مسترد خواهد گردید. تعیین مقدار جریمه بسته به زمان سپری شده از ثبت سفارش و شرایط پروژه در اختیار ارائه‌دهنده خدمات می‌باشد.

4. چنانچه پروژه به هر علتی به درخواست مشتری لغو گردد، درصورتیکه هنوز کار روی پروژه آغاز نشده باشد، ۱۰% کارمزد خدمات به علاوه کلیه هزینه های استرداد وجه (کارمزد بانکی) کسر گردیده و باقیمانده تا۷۲ ساعت بعد از تایید درخواست کتبی لغو سفارش به حساب مشتری واریز خواهد شد.

5. چنانچه پروژه به دلیل قصور یا عدم همکاری مشتری در رابطه با محتوای ناقص یا محتوای غیرواضح و مشکل دار (به ویژه فایل های اسکن شده ناقص) دچار تأخیر شود، به گونه ای که ارائه دهنده خدمات نتواند به اجرای پروژه بپردازد، در صورت عدم همکاری مشتری در خصوص رفع عیوب محتوای پروژه که منجر به لغو پروژه توسط هرکدام از طرفین شود، هزینه خدمات ارائه شده + ۲۰% کارمزد خدمات + کلیه هزینه های انتقال وجه (کارمزد بانکی) کسر شده و باقیمانده ظرف ۷۲ ساعتبه حساب مشتری واریز خواهد گردید. بدیهی است پس از تسویه حساب مالی، آنچه از پروژه به انجام رسیده است تحویل مشتری خواهد گردید.

6. هیچکدام از طرفین مسئولیت ناشی از رویدادهای خارج از اراده و کنترل خود را نسبت به یکدیگر یا شخص ثالث نمی‌پذیرند.

7. درصورتیکه در حین انجام پروژه مشتری دچار بحران مالی شده، منحل گردیده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته یا ورشکسته شود، ارائه دهنده خدمات مجاز است پروژه را به صورت یک طرفه لغو نموده و نسبت به درخواست مطالبات خود اقدام نماید.

8. درصورتیکه به هر دلیل ارائه دهنده خدمات نتواند پروژه را تحویل نماید، موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه‌کارهای جایگزین برای انجام یا اتمام پروژه یاری نماید. بدیهی است درصورتیکه توافق گردد که پروژه در زمانی دیگر یا با تاریخ تحویل جدید توسط ارائه دهنده خدمات انجام و تحویل شود، مطابق با شرایط و ضوابط پروژه جدید اقدام گردیده، و زمان جدید آغاز پروژه، زمان آغاز سفارش محسوب خواهد شد،و ذلا هیچگونه دیرکرد یا جریمه ای متوجه ارائه دهنده خدمات نخواهد شد.

9. درصورتیکه پس از تحویل پروژه، مشتری در مکاتبه با مرکز نسبت به خدمات ارائه شده اعلام نارضایتی نماید (به گونه ای که ترجمه ارائه شده برای ایشان قابل استفاده نباشد) و درخواست استرداد وجه نمایند، لازم است ایرادات ترجمه به طور دقیق توسط مشتری مشخص شده، به گونه ای که ارائه ایرادات به منظور تفهیم به مجری پروژه برای لغو پروژه (و طبعاً عدم پرداخت حق الزحمه) هم برای ارائه دهنده، و هم برای مجری قابل قبول و قابل استناد باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک لازم (علل درخواست لغو پروژه)، ادله ناکافی موجب عدم پیگیری موضوع خواهد شد، و مشتری بدون ارائه ادله و مستندات لازمهیچگونه حقی نخواهد داشت و پرونده شکایت بسته خواهد شد و مشتری حق هرگونه اعتراض مجدد را از خود سلب می‌نماید. لغو پروژه در چنین حالتی نیز مشمول بند ۲ ماده ۷ می باشد.

7. ماهیت پروژه

1. این مرکز از هرگونه ارائه خدمات برای ترجمه محتوای مجرمانه مندرج در قانون جرایم یارانه‌ای معذور است و در صورت تشخیص در هر مرحله از سفارش سفارش کنسل خواهد شد.

2. مشتری موظف است نسبت به انتخاب خدمات مناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود اقدام نماید. بدیهی است هیچگونه مسئولیتی بابت انتخاب نادرست مشتری و پیامدهای ناشی از آن بر عهده ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

3. محصول پروژه بازتابنده محتوای خام آن می باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای خام ارسالی از لحاظ نگارشی ضعیف بوده، از لحاظ علمی مبهم بوده، جملات دوپهلو بوده، تقیل بوده، ایرادات املایی داشته، و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد، تبعاً ممکن است شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. ارائه دهنده خدمات مجاز به اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای پروژه خارج از سفارش مشتری نمی باشد، اما می تواند پیشنهادات لازم را برای بهبود محتوا اعلام نماید.

4. در پروژه های ترجمه تخصصی، پیشنهاد می گردد مشتری قالب واژه نامه معرفی شده را تکمیل و به همراه سفارش خود ارسال نماید. بدیهی است در غیراینصورت، مسئولیت هرگونه ترجمه تحت اللفظی یا نادرست واژگان و عبارات تخصصی بر عهده مشتری خواهد بود و ارائه دهنده خدمات هیچگونه مسئولیت و تعهدی برای اصلاح مراتب پس از تحویل پروژه را بر عهده نداشته و هیچگونه انتقاد یا شکایتی را در این خصوص نمی پذیرد.

5. درصورتیکه پروژه در جایی غیر از آنچه توسط مشتری اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد، هرگونه مسئولیت ناشی از چنین کاربردی بر عهده مشتری می باشد. بدیهی است قبل از هرگونه تغییر مکان کاربری پروژه، بهتر است مراتب با ارائه دهنده خدمات در میان گذاشته شود تا اطمینان حاصل شود که محتوای پروژه از لحاظ کمی و کیفی مناسب کاربرد جدید می باشد. بدیهی است در صورت نیاز به تغییر در محتوای پروژه برای ارائه در مجامع دیگر، هزینه تغییرات به صورت جداگانه دریافت خواهد گردید.

6. درصورتیکه سفارش یا قرارداد پروژه مشتری را ملزم به تائید مقطعی بخش هایی از پروژه قبل از ارائه نسخه نهایی آن نماید، ارائه دهنده خدمات هیچگونه مسئولیتی بابت جا افتادگی، بی دقتی، و هرگونه خطای دیگر از جانب مشتری را نمی پذیرد.

7. در پروژه های “فوری”، ارائه دهنده خدمات نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات با کیفیت متناسب با سفارش و کمترین میزان خطا به کار می بندد، اما هیچگونه تضمینی درباره بی عیب و نقص بودن پروژه های فوری وجود نخواهد داشت و مشتری حق هیچگونه اعتراضی در این باره نخواهد داشت.

8. طرفین توافق نمودند که «ترجمه علمی مطلق و حساب شده نیست و هیچ دو مترجمی ترجمه ای دقیقاً شبیه به هم ارائه نمی نمایند و برخی موارد در ترجمه متون سلیقه ای و به صلاحدید مترجم می باشد، و درصورت تمایل، مشتری توافق نمود ترجمه را پس از تحویل مطابق سلیقه خود تغییر دهد».

8. گارانتی خدمات

صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار خطیر و دشوار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدیدآمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل‌یابی، و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده می‌گیرد. عوامل بسیاری در تبلور معنایی یک متن دخالت دارند و در درک مطلب یک متن، یعنی شناسایی دقیق این عوامل از جانب مخاطب. گاه ممکن است معنای متکلم و معنای مخاطب با هم تفاوت داشته باشد. یعنی آنچه مورد نظر متکلم است با آنچه مخاطب برداشت می‌کند، فرق داشته باشد و یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت کنند. این امر بیان کننده این مطلب است که عوامل بسیاری در داد و ستدهای زبانی حاکم اند که متون و ابزارهای نظام زبان (اصوات، دستور و واژگان) تنها یکی از آنها است. در چنین شرایطی، متکلم (نویسنده، مشتری، ارائه دهنده متن خام) موظف است با ارائه منظور خود از واژگان به کار رفته در متن خام، مترجم را در برگردان متن به زبان مقصد و ارائه ترجمه ای در خور تحسین یاری کند. ارائه قالب واژه نامه تخصصی یکی از راه کارهای پیش رو در این زمینه است (پیش از ترجمه).

در همین راستا و به منظور ارج نهادن به حقوق مشتریان گرامی و اطمینان از حصول استانداردهای کیفی خدمات مرکز ترجمه و نگارش محتوایEdit95 و ارتقای کیفی مهارت های همکاراناین مجموعه، وارانتی طلایی رایگان ۹۶ ساعته به طور استاندارد بر روی کلیه سفارشات اعمال می گردد تا به ارتقای کیفیت خدمات پس از ارائه آنها کمک شود.

در مواردی که ترجمه انجام شده و محصول نهایی سفارش مطابق درخواست مشتری یا مغایر با ترجمه درخواستی مشتری باشد، ضوابط ذیل برقرار و مورد توافق طرفین خواهد بود:

1. عدم تکمیل صحیح فرم درخواست بازبینی مطابق با دستورالعمل مربوطه موجب رد درخواست بازبینی و انقضای وارانتی خدمات خواهد شد.

2. برای ترجمه متون تخصصی، چنانچه مشتری قالب واژه نامه پیشنهادی این مرکز را تکمیل ننماید، مطابق این توافقنامه، با توجه به نبود مرجع رسمی و قابل استناد مورد توافق طرفین در زمینه ترجمه تخصصی واژگان متن، مسئولیتی در خصوص ترجمه تحت اللفظی عبارات تخصصی بر عهده مترجم نمی باشد.

3. ارائه وارانتی رایگان تنها در بازه زمانی تعیین شده از زمان ارسال ترجمه توسط مرکز برای مشتری می باشد، و پس از سپری شدن این زمان، هرگونه بازبینی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود.

4. مشتری موظف است ایرادات وارده را به طور دقیق بیان نماید تا امکان پیگیری و انجام اصلاحات وجود داشته باشد. صرفاً بیان این مطلب که “این پاراگراف یا جمله مشکل دارد” یا “بازبینی گردد” موجب رد درخواست بازبینی می گردد.

5. «کل ترجمه ایراد دارد» یا “اگر بخواهم ایرادات را مشخص کنم، کل صفحه را باید هایلایت کنم” مورد قبول نیست، و همکاران ما برای پیگیری درخواست شما، نیازمند اطلاعات دقیق تر هستند. لذا به چنین درخواست هایی پاسخ داده نخواهد شد.

6. "این ترجمه ترجمه خوبی نیست” ما را از نظر مشتری در رابطه با ترجمه آگاه می کند، اما کافی نیست. درخواست بازبینی نیازمند اطلاعات کامل در زمینه ایرادات ترجمه می باشد.

7. هرگونه ادعای “ترجمه ماشینی” یا ترجمه “در سطح ترجمه ماشینی” باید با استناد به نمونه ترجمه ماشینی مربوطه باشد تا چنین ادعایی قابل بررسی باشد. هرگونه ادعای بی اساس در این زمینه موجب رد درخواست بازبینی گردیده و وارانتی سفارش را منقضی خواهد کرد.

8. هیچ ترجمه ای بی نقص نیست، و فراتر از آن، ترجمه در نحوه جمله بندی و انتخاب واژگان با معانی مشابه، امری سلیقه ای است، مگر در مواقعی که صراحتاً انتخاب واژگان توسط مشتری (به واسطه ارائه قالب واژه نامه) محدود شده باشد. برخی افراد ممکن است تصور کنند چون کلمه، عبارت، یا جمله مطابق میل آنها یا آنچه در ذهن دارند ترجمه نشده است، در نتیجه ترجمه ایراد دارد. امااینطور نیست و به تعداد مترجمین، سلیقه در ترجمه وجود دارد. لذا تفاوت سلیقه در ترجمه مشمول وارانتی نمی باشد، و مشتری می تواند خود نسبت به تغییر موارد اقدام نماید.

9. مشتری تنها مجاز به فقط یکبار ثبت درخواست بازبینی می باشد. لذا درصورتیکه پس از دریافت نسخه بازبینی شده، مشتری مجدداً ایرادات جدیدی به کار وارد نماید، هرگونه بازبینی مجدد مشمول هزینه خواهد بود. لذا پیشنهاد می گردد در صورت وجود هرگونه ایراد در محصول تحویل شده، قبل از هرگونه ثبت درخواست بازبینی، نسبت به شناسایی کلیه ایرادات یا ابهامات موجود اقدامات لازم به عمل آید. ثبت درخواست بازبینی قابل بروزرسانی نمی باشد و در صورت ثبت چندین درخواست بازبینی، درخواست بازبینی اول ملاک عمل خواهد بود.

10. نظر ارزیاب با تکیه بر شواهد و مستندات سفارش مورد تایید طرفین می باشد. در صورت اعتراض مشتری به نتیجه ارزیابی، ضمن پرداخت ۲۵% هزینه کل پروژه به عنوان ضمانت وارد بودن اعتراض توسط مشتری، ارزیابی مجدداً توسط ارزیاب دوم انجام خواهد شد، و در صورت وارد بودن اعتراض، کلیه تمهیدات لازم برای انجام اصلاحات اتخاذ شده و مبلغ ضمانت مسترد خواهد گردید. اما در صورت وارد نبودن اعتراض، مبلغ ضمانت به عنوان هزینه ارزیابی به نام مرکز برداشت خواهد گردید.

11. همکاران و ارزیابان این مرکز نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست بازبینی مشتریان گرامی پاسخ دهند. با این حال، در صورت ثبت درخواست بازبینی، فوریت سفارش مشتری تاثیری در فوریت رسیدگی به درخواست بازبینی نداشته، و ارزیاب سفارش موظف است با رعایت کلیه شئونات و ضوابط حرفه‌ای در زمان مورد نیاز تعیین شده توسط مدیر پروژه، بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر نماید.

12. در سفارشات چندمرحله‌ای یا سفارشاتی که صدور نسخه نهایی حصول سفارش نیازمند تعامل بین مشتری و ارائه‌دهنده خدمات باشد، چنانچه مشتری فرآیند سفارش را نیمه‌تمام گذاشته و همکاری لازم برای تکمیل سفارش ننماید، گارانتی خدمات از درجه اعتبار ساقط شده و کلیه حقوق مشتری بابت گارانتی یا تکمیل خدمات از ایشان ساقط گردیده و سفارش ناتمام، تکمیل و تائید شده تلقی می‌گردد.

9. تعهد و مسئولیت

1. ارائه دهنده خدمات تعهد می نماید نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات با بهترین کیفیت متناسب با سفارش مشتری به کار بندد.

2. ارائه دهنده خدمات تلاش می نماید پروژه را متناسب با کاربرد مخاطب آن آماده نماید.

3. مسئولیت ارائه دهنده خدمات در هر حالت، هر مکان، و هر محکمه ای، تنها محدود به مبلغ کل پرداخت شده توسط مشتری خواهد بود.

4. مشتری متعهد می گردد در ارزیابی و قضاوت در مورد کم و کیف خدمات ارائه شده منصفانه عمل نماید.

5. مشتری متعهد می گردد آنچه که در حوزه مسئولیت و وظیفه خود بوده و هست را به خوبی انجام داده، و صرفاً وظایف محوله به ارائه دهنده خدمات را مطابق با توافقات کتبی از ایشان مطالبه نماید.

10. قانون حاکم

شرایط و ضوابط ارائه شده در این متن مطابق و منوط و مشروط به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.

11.  روند مرجوعي پروژه و استرداد وجه

در صورت عدم انجام پروژه توسط گروه ادیت95، این گروه موظف است در اولین فرصت هزینه مشتری را بازگرداند. در صورتیکه علت کنسل شدن پروژه توسط مشتری و قبل از زمان انجام پروژه باشد، هزینه به صورت کامل، و در صورتی که در حین انجام پروژه مشتری پروژه را کنسل نماید، به میزانی که پروژه انجام شده هزینه کسر شده و بقیه مبلغ عودت داده خواهد شد.

12. مدت زمان تحويل پروژه

مدت زمان تحویل پروژه و هزینه آن با استفاده از لینک زیر تعیین می گردد.

تعیین هزینه و زمان تحویل پروژه

13. ساعت پاسخگويي و نحوه پشتیبانی

مشتریان ادیت95 در هر ساعتی و در هر روز هفته می توانند توسط پنل کاربری خود، آدرس ایمیل سایت (tr.edit95.@gmail.com)، و شماره تماس واتسپی 09919001619 با ما تماس گرفته و در ارتباط باشند.

15. نحوه پرداخت وجه

60 درصد دستمزد پروژه به صورت پیش پرداخت و بعد از پیش فاکتور کردن پروژه پرداخت شده و بقیه بعد از تکمیل پروژه از مشتری اخذ می گردد. 

16. خدمات پس از فروش

پروژه های نقره ای edit95 شامل 6 ماه گارانتی و پروژه های طلایی شامل 3 سال گارانتی هستند. در صورتی که مقاله ادیت، ترجمه فارسی به انگلیسی، یا پارافریز شده به علت ایراد زبانی از طرف ژورنال ریجکت شود مسئولیت اصلاح مجدد آن با ادیت95 خواهد بود.

17. قوانين و مقررات مربوط به رعايت حريم شخصي

از زمانی که فایلی از طرف مشتری برای گروه ادیت95 ارسال می شود، این فایل فقط و فقط در اختیار گروه بوده و به هیچ وجه در اختیار فردی خارج از گروه قرار نخواهد گرفت. فایل ارسالی به ادیت95، بعد از اتمام گارانتی پروژه از سیستم و ایمیل گروه حذف خواهد شد.

ارسال نظر


آخرین مقالات و اخبار سایت مشاهده همه اخبار و مقالات
514 تعداد کاربران
14540 تعداد پروژه ها
17 تعداد مترجمان
6452 فارسی به انگلیسی
4152 انگلیسی به فارسی
93 رضایت مشتریان
شماره های تماس : - 04136384214 09919001619
ثبت سفارش