نکات و اشتباهات رایج در ترجمه فارسی به انگلیسی

امروزه با وجود لغت نامه های قوی و امکان سرچ در موتورهای جستجو، به نظر می رسد که ترجمه زبانهای مختلف به یکدیگر، علی الخصوص ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی، ویراستاری متون انگلیسی، و پارافریز کردن، مسئله راحتی شده باشد. با این حال، یک سری موارد ریز و درشت در حین ترجمه فارسی به انگلیسی وجود دارد که رعایت آنها تفاوت بین یک مترجم خوب و عالی با مترجم متوسط یا ضعیف را مشخص می کند. در این مقاله به معرفی بعضی از نکات و اشتباهات رایج بین مترجمین با تأکید بر  ترجمه فارسی به انگلیسی پرداخته می شود. لازم به ذکر است که این لیست بر اساس ایرادات موردی مترجمین تهیه شده و به مرور زمان به روز رسانی خواهد شد. 

توجه: منظور از آوردن نکات زیر آموزش گرامر انگلیسی نیست. مطالب زیر بر اساس تجربه کاری مترجمین فارسی به انگلیسی و ویراستارهای ادیت95 تهیه شده است. 

1. فونت Times New Roman به سایز 10 و فاصله سطر 1 انتخاب شود.

2. کپشن ها زیر شکل و بالای جدول با فرمت Fig. 1 و Table 1 آورده شوند. توجه: در زیر شکل یا بالای جدول، نقطه بعد از شماره شکل و جدول (Fig. 1; Table 1) فراموش نشود. زمانی که به چند شکل یا جدول در داخل متن اشاره می شود، از فرمت زیر استفاده شود:

  Figs. 1 and 2 present ...

Tables 2 and 3 provide information about ...

Fig. 1. Schematic of the designed structure

3. هنگام لیست کردن آیتمها، کاما قبل از and فراموش نشود. مثال:

The soil types used in this study include silt, sand, and gravel.

4. واحدها از قبیل متر، کیلومتر، سانتی متر و غیره به صورت اختصاری نوشته شوند (m, km, cm, min, h, s, etc.)

5. برای علامت درجه سانتی گراد از این نماد استفاده شود: ℃. در ضمن، تمامی واحدها با فاصله از عدد آورده شوند به غیر از درجه سانتی گراد و درصد. مثال: 50℃, 60%, 30 kg, 10 mL, etc.

6. جمله با عدد شروع نمی شود.

7. از نوشتن اعداد واحد دار به صورت حرف اجتناب شود:

صحیح: 1m, 50 km, etc.
غلط: one meter, fifty kilometers


 

8. در جملات دو بخشی که با since شروع شده است، در شروع بخش دوم از آوردن so اج شود.

مثال:

banned Since diesel or any petroleum products have not been contaminated in this area yet, so the samples taken from the soil of the area are free of petroleum contamination.
صحیح Since diesel or any petroleum products have not been contaminated in this area yet, the samples taken from the soil of the area are free of petroleum contamination.

9. به استفاده صحیح حروف اضافه  which در جملات دقت شود.

banned .The house  which   was completed in 1856 was famous for its huge marble staircas
صحیح The house, which was completed in 1856, was famous for its huge marble staircase.

10. به استفاده صحیح و تفاوت کلمات because و due to دقت شود. این دو کلمه علیرغم تشابهاتی که دارند، یکسان نیستند. در اکثر، مواقع due to در مواردی که بار منفی دارد استفاده می شود. مثلاً در مورد آمار بالای چاقی:

Today, heart attack cases are increasing due to the obesity problem.

در مقابل، اصطلاح because of، حالت کلی تری داشته و علت یک مسئله را بیان می کند و در هر دو حالت جملات با بار منفی و مثبت می توان از آن استفاده کرد.

11. در استفاده از مخفف  (شامل acronyms  و abbreviations) قانون کلی زیر رعایت شود:

اصطلاحات دارای مخفف ابتدا به صورت کامل و به همراه مخفف داخل پارانتز آورده شوند. در موارد بعد به آوردن مخفف اکتفاء شود. مثال:

Uniaxial compressive strength (UCS) is a fundamental parameter in engineering studies. UCS is obtained through laboratory and in situ experiments, which involve high costs.

توجه: از آنجایی که چکیده هر مقاله، به عنوان یه مقاله مستقل شامل خلاصه ای از کل مقاله در نظر گرفته می شود، آوردن کامل اصطلاح به همراه مخفف در ابسترکت هم ضروری است. 

12. در استفاده از اصطلاحاتی مثل in order to یا in addition زیاده روی نشود. هر چقدر تعداد کلمات در متن کمتر باشد بهتر است. به عنوان مثال، به جای اصطلاح in order to بهتر است از to و به جای in addition از کلماتی مثلی also، additionally، و یا besides استفاده شود. 

13. به استفاده صحیح جملات مجهول و معلوم توجه شود.

صحیح Since the emergence of some special trends in images affects the popularity, it was tried to explore the influence of the special trends in images by enlisting the helping hand of object-detection algorithms.
banned Since appearing some special trends in images affects popularity, it was try  to explore the influence of the special trends in images by enlisting the helping hand of object-detection algorithms.

14. از استفاده کلمات و اصطلاحات غیررسمی مثل a lot of, lots of, و غیره اجتناب شود. به جای آن می توان از کلماتی مثل many, numerous, several, a large number و غیره برای کلمات قابل شمارش، و much و plenty of برای کلمات غیرقابل شمارش استفاده کرد.

15. در استفاده صحیح از اصطلاح on the other hand دقت شود. طبق تعریف، این اصطلاح برای مقایسه دو موضوع، دیدگاه، یا حقیقت به کار برده می شود و نباید با اصطلاح هایی مثل also, in addition, moreover و غیره که قید ربط هستند اشتباه شوند.

On one hand, artificial neural networks are very power tools for predicting nonlinear behaviors. On the other hand, they are highly complicated and need huge computational sources.

16. به استفاده صحیح از کلمه although دقت شود. در اکثر مواقع این اصطلاح در جملات دو بخشی به کار برده می شود. در بخش دوم جمله از کلمه but به هیچ وجه استفاده نشود.

banned Although time-series-based models describe the formation process of popularity effectively,  but  most of these works only consider time-series information and neglect other features related to popularity prediction.
صحیح Although time-series-based models describe the formation process of popularity effectively, most of these works only consider time-series information and neglect other features related to popularity prediction.
17. در استفاده صحیح از اصطلاحاتی مثل i.e. و e.g. دقت شود. کلمه i.e. مخفف اصطلاح id est در لاتین بوده و مترادف "یعنی" می باشد. در مقابل، کلمه e.g. مخفف example gratia بوده و مترادف "به عنوان" مثال می باشد. در استفاده صاز عبارت e.g. دقت شود که بعد از آخرین آیتم نیازی به استفاده از etc. نیست. مثال:
صحیح With the spread of the Internet and the emergence of social networks in cyberspace (e.g., Facebook, Twitter, Instagram, and Telegram) and the use of these networks by businesses, the relationship between customers and companies changed.
banned With the spread of the Internet and the emergence of social networks in cyberspace (e.g., Facebook, Twitter, Instagram, and Telegram,  etc. ) and the use of these networks by businesses, the relationship between customers and companies changed.
18. در استفاده صحیح از قیدهای ربط مثل while و as well as دقت شود:
Pinکلمه while در جملات دو بخشی به کار برده می شود که می تواند در اول یا وسط جمله آورده شود. مثال:
banned According to energy statistics, the annual growth of energy consumption in 2018 was 2.3% in the world [1]. While, in Iran, it was 5 to 8% according to these statistics.
صحیح According to energy statistics, the annual growth of energy consumption in 2018 was 2.3% in the world [1], while in Iran, it was 5 to 8% according to these statistics.
Pinعبارت as well as در وسط جمله آورده شده و بعد از آن فعل ing دار آورده می شود.
banned This method is applied to select the proper shape of the window to prevent maximum radiation to the interior spaces. As well as, it is used to reduce  the cooling load in the building.
صحیح This method is applied to select the proper shape of the window to prevent maximum radiation to the interior spaces, as well as reducing the cooling load in the building.
19. در مقالات انگلیسی اختصار نویسی مجاز نیست مگر در بخشهای خاصی مثل نقل قول از مصاحبه شوندگان. بنابر این، عباراتی مثل they're و it's باید به ترتیب به صورت they are و it is نوشته شوند. همچنین کلمه cannot گاهاً به اشتباه can not یا can't نوشته می شود، که هر دو مورد غلط است.
20. به طول مناسب جملات دقت شود. طبق، پیشفرض نرم افزار Microsoft Office Word، حداکثر طول مجاز جمله 60 کلمه است. به منظور اصلاح جملات طولانی، می توان آنها را تقسیم کرد. مثال:
banned Heydari et al. (2021) examined different window configurations including the glass and glazed using Design Builder software in different cities and climates of Iran, the results of  which show the use of multi-glazed windows with argon gas for optimization will improve the cooling and heating performance in different climatic conditions of Iran [28].
صحیح Heydari et al. (2021) examined different window configurations including the glass and glazed using Design Builder software in different cities and climates of Iran. The results show that  the use of multi-glazed windows with argon gas for optimization will improve the cooling and heating performance in different climatic conditions of Iran [28].
ادامه دارد ...

این مقاله در گروه ترجمه، ویرایش، و رفع سرقت ادبی  ادیت95 تهیه شده است. استفاده بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

معرفی مختصر  ادیت95

گروه ویرایش، ترجمه و رفع سرقت متون انگلیسی ادیت۹۵ تیمی متشکل از نخبگان دانشگاهی در زمینه ویراستاری نیتیو مقاله و متن انگلیسی، رفع سرقت ادبی از طریق بازنویسی متن (کاهش درصد همپوشانی)، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی، و خدمات دیگر می‌باشد.

تمامی اعضای این گروه دارای مدارک دانشگاهی زبان انگلیسی و یا مدارک بین‌المللی زبان انگلیسی شامل TOEFL ،IELTS، و یا GRE هستند که همگی براساس آزمون ورودی انتخاب شده‌اند. عضویت به عنوان مترجم در ادیت۹۵ برای عموم آزاد می‌باشد.

خدماتی که در ادیت۹۵ ارائه می‌شوند عمدتاً شامل موارد زیر است:
۱. ادیت مقالات انگلیسی
۲. ترجمه فارسی به انگلیسی
۳. رفع سرقت ادبی از طریق بازنویسی متن (پارافریز)
۴. ترجمه انگلیسی به فارسی
سیاست کلی ادیت۹۵ حمایت همزمان از مترجمان و مشتریان است. کیفیت کارهای ارائه شده در این تیم رضایت هر مشتری را جلب خواهد کرد. قیمت مناسب، پاسخدهی سریع، و مسؤلیت پذیری تنها گوشه‌ای از امکانات ارائه شده توسط ادیت۹۵ می‌باشد. در عین حال، پرداخت ماهیانه منظم پروژه‌های انجام شده به مترجمین و رعایت عدالت در پرداختی‌ها براساس توانایی و کیفیت کار مترجم از سیاستهای دیگر ادیت۹۵ می‌باشد.
ارسال نظر


نظرات کاربران

1: تست:تست

2: رامک:خیلی عالی و مفید بود. تشکر

3: سیما:سلام، واقعا به نکات مفیدی اشاره کردید دستتون درد نکنه.

سلام. خواهش می کنم. سپاس.

4: فرهاد:سلام خیلی عالی، میشه یه توضیحی هم در مورد زمان فعل هایی که در مقالات باید استفاده کرد، بدهید. ممنونم

سلام. ممنون بابت نظرتان. در مقاله بعدی حتماً این کار را خواهیم کرد.
آخرین مقالات و اخبار سایت مشاهده همه اخبار و مقالات
514 تعداد کاربران
14540 تعداد پروژه ها
17 تعداد مترجمان
6452 فارسی به انگلیسی
4152 انگلیسی به فارسی
93 رضایت مشتریان
شماره های تماس : - 04136384214 09919001619
ثبت سفارش